Vydávání časopisu Briar a opravy dýmek byly prozatím pozastaveny na předem neurčenou dobu.

Od úterý 10. ledna bude otevřeno
v otevírací době pondělí – čtvrtek 11–18 hodin.

© Copyright Karel Hingar The Pipe 2017
Designed by JDE